Samrådet for Ophavsret

Samrådet for Ophavsret er et uformelt samarbejde mellem alle organisationer, der repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere. Formålet med samarbejdet er at skabe mulighed for at drøfte ophavsretlige spørgsmål af fælles interesse. I det omfang, der er ønske herom, giver samarbejdet også mulighed for at koordinere synspunkter til brug for høringssvar, udtalelser, ophavsretlige strategier mm. Samarbejdet kan også bruges til at planlægge fælles aktiviteter som konferencer o.l.

Samrådet har hverken historisk eller nu en vedtægtsbestemt struktur. Der er fx en helt fast opfattelse af, at Samrådet har et forretningsudvalg, men ikke en formand.

Der gælder ingen bestemte kriterier for, hvornår en organisation kan give møde i Samrådet. Optagelse af nye medlemsorganisationer er blevet forelagt plenum.